Online Reissysteem

Uw volledige reisadministratie op één centrale locatie en overal toegankelijk

Mobilys biedt (de medewerkers van) haar klanten de mogelijkheid om op eenvoudige wijze alle gereisde kilometers en overige reiskosten bij te houden. De Reisbalans® iOS en Android smartphone apps waar wij gebruik van maken, houden moeiteloos alle reisbewegingen bij door middel van GPS-tracking. Deze functie kan continu of per rit worden geactiveerd. Daarbij wordt de werkelijk gereden route en het aantal kilometers geregistreerd. Indien de medewerker geen gebruik kan of wil maken van de smartphone, kan deze ook handmatig ritten opvoeren. De rittenregistratie is een lerend systeem. Op basis van route, snelheid en reispatroon worden de gelogde ritten verrijkt met favoriete locaties, vervoermiddel (privé- of deelauto, ov, fiets etc.), reisdoel (zakelijk, woon-werk of privé), kosten en vergoedingen. In de praktijk betekent dit dat de gebruiker alleen nog zijn administratie dient te controleren en goed te keuren.

Via Reisbalans® kunnen ook losse bonnetjes (zoals voor parkeren) worden geüpload ter declaratie. Deze worden direct verrekend met het budget en als declaratie betaalbaar gesteld. Hierbij worden declaratieregels toegepast, die zowel per periode (dag/maand), per kilometer of als percentage van de werkelijke kosten kunnen worden ingeregeld. Bij de verrekening houden we uiteraard rekening met de fiscale regels voor bruto/netto vergoedingen en btw.