Bonus Malus leasebudget

Aan het stuur met je eigen budget

De belangrijkste beïnvloedbare factor die de totale kosten van leaseauto’s bepaalt, is de berijder. Sturing naar zuiniger of goedkoper rijden vindt echter maar weinig plaats. Wel steeds meer bij de keuze van de auto, maar nog nauwelijks bij het gebruik van de auto. En dat is een gemiste kans, want werkgevers kunnen kosten besparen, CO₂-uitstoot reduceren en medewerkers geld laten verdienen. Het middel hiervoor is het “Bonus Malus leasebudget”. Dit is gebaseerd op drie uitgangspunten:

  1. Kosten (€)

De kosten van de leaseauto bestaan uit twee componenten: vaste kosten (financiering, verzekering en afschrijving) en variabele kosten (brandstof, reparatie, onderhoud en vervanging van banden). Het reis- en rijgedrag van de berijder heeft sterke invloed op de variabele component.

  1. Kilometers (km)

De kilometers die worden gereden zijn onder te verdelen in drie typen: privé, woon-werk en zakelijk. Het budget wordt in deze drie typen onderverdeeld:

  • Privé (vast budget): Iedere berijder krijgt hetzelfde bedrag (gebaseerd op vast jaar kilometrage)
  • Woon-werk (vast budget): Hoogte verschilt per berijder afhankelijk van woon-werkafstand
  • Zakelijk (variabel budget): Beweegt mee met daadwerkelijk aantal zakelijke/dienst kilometers
  1. Normering (€/km)

Hierbij wordt uitgegaan het leasetarief inclusief de kosten van een reëel brandstofvoorschot per maand. Dit totaalbedrag wordt gesplitst in een maandelijks deel voor de vaste kosten en een reële kilometervergoeding inclusief brandstof.

In de praktijk zal de verhouding tussen vaste (maand) en variabele (kilometer) vergoedingen circa 50:50 zijn. De kosten voor de werkgever zijn nu slechts nog afhankelijk van het zakelijk- en woon-werkgebruik. De berijder krijgt zijn budget ‘virtueel’ toegekend. Uit dit maandbudget worden de variabele kosten van de leaseauto en eventuele alternatieve vervoermiddelen betaald. Door minder privékilometers te maken, zuiniger te rijden, goedkoper te tanken of met het OV of e-bike te reizen kan de medewerker geld besparen (bonus). Wordt er onzuiniger gereden, veel langs de snelweg getankt en/of meer dan het toegestane aantal privékilometers gereden, dan zal moeten worden bijbetaald (malus).