Mobiliteit als Service

Gegarandeerd de best passende mobiliteitsoplossing voor iedere medewerker

 

De kosten van het woon- werkverkeer en dienstreizen staan bij de meeste bedrijven in de top drie van uitgaven (achter de salarissen en huisvesting). Met onze ‘Mobiliteit als Service’ bieden wij u de tips & tools die u nodig heeft voor een strakke regie van deze belangrijke post. Zodoende hebt u doorlopend maximale grip met minimale inspanning!

‘Mobiliteit als Service’ voorziet onze klanten proactief van advies. Op basis van een overeengekomen frequentie (2, 3 of 4 maal per jaar) ontvangt u actuele gebruik- en sturingsinformatie. Door de analyse van de periodegegevens bepalen wij uw mobiliteitspositie in de praktijk. Op basis van de uitkomsten worden concrete aanbevelingen gedaan. Hiermee stellen wij uw organisatie in staat om vroegtijdig trends en ontwikkelingen te signaleren en, waar nodig, bij te sturen. Met deze werkwijze geniet u de zekerheid dat het beleid wordt gevolgd en de kosten, duurzaamheid en medewerker tevredenheid geoptimaliseerd blijven. Met ‘Mobiliteit als Service’ worden uw mobiliteitsdoelstellingen geheid gerealiseerd en gegarandeerd.